نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

خانم سهیلا احمدخان بیگی 
سمت : مسئول دفتر 
شماره تماس : 61117576 - 61117522-61117524-88257435
دورنگار : - 88259417 
رایانامه : - 
اتاق: 103 طبقه همکف ساختمان شمالی
دریافت و ارسال کلیه مکاتبات مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی دفتر، تنظیم جلسات دفاع و آماده سازی صورتجلسات، پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین، مشارکت در امتحانات ، تنظیم و هماهنگی جلسات، ثبت نام از دانشجویان مهمان تکدرس و ...