نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پایان نامه گروه مشاوره

دفاع از پایان نامه گروه مشاوره


اطلاعیه دفاع از پایان‏ نامه کارشناسی ارشد

 

خانم سیده زهرا موسوی قهفرخی                                     دانشجوی رشتة: روان شناسی تربیتی

تحت عنوان: «نقش واسطه‌ای سبک‌های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانان» برگزار می‏شود.

زمان: روز شنبه مورخ 27/11/97 ساعت 14                                   استاد راهنما:  خانم دکتر حاج حسینی

مکان: اتاق 301                                                                      استاد  مشاور:  آقای دکتر لواسانی

استادان داور: آقای دکتر اژه ای و خانم دکتر قاسم زاده

 

**********************************************************************

 

خانم الهه قنبریان                               دانشجوی رشتة: مشاوره خانواده

تحت عنوان: «نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه میان تمایزیافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج» برگزار می‏شود.

زمان: روز شنبه مورخ 27/11/97 ساعت 13                     استاد راهنما:  خانم دکتر حاج حسینی

مکان: اتاق شورا                                                         استادان  مشاور:  آقای دکتر مدنی و خانم دکتر نقش

استادان داور: آقای دکتر اژه ای و خانم دکتر قاسم زاده

 

**********************************************************************