نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد غیرمرتبط

دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد غیرمرتبط


 

دانشجویان کارشناسی ارشد غیرمرتبط می توانند، دروس جبرانی زیر را در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 به همراه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ نمایند.

  1. روش ها و فنون مشاوره و راهنمایی )گروه علوم تربیتی- 5106136(
  2. کاربرد آزمون های هوش و استعداد )گروه مشاوره- 5101430 (

همچنین در صورت امکان می توانند، از گروه های دیگر نیز این واحدها را اخذ نمایند.