نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری

درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری


با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و در راستای سیاست‌های دانشگاه به منظور سامانه‌سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع امور و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی، به منظور مساعدت و همکاری با دانشجویان مقطع دکتری فرآیند مربوط به «درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی» در سامانه جامع آموزش دانشگاه تعبیه گردید تا‌‌‌‌‌‌‌ دانشجویان مقطع دکتری که ضرورت حضور آنان برای انجام فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی، مورد تأیید پردیس / ‏دانشکده محل تحصیل قرار گرفته است، بتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه>> پیشخوان خدمت>> درخواست مسائل آموزشی>> و انتخاب درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از پذیرش و تأیید نهایی توسط اداره کل خدمات آموزشی و مرکز بهداشت دانشگاه، به فعالیت‌های پژوهشی خود به صورت حضوری در دانشگاه ادامه دهند.