نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخواست تغییر برنامه امتحانی

درخواست تغییر برنامه امتحانی


 

کلیه دانشجویان می توانند جهت تغییر برنامه امتحانی خود طبق قوانین ازتاریخ 97/09/27  الی 97/10/05   اقدام نمایند.درخواست های خارج از این زمان به هیچ وجه اقدام نخواهد شد .