نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری

دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری


 

 قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری

 ثبت درخواست وام ویژه دکتری سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان سال ۹۸ و همچنین بانک توسعه تعاون توسط دانشجویان در سامانه گلستان تا زمانی که صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم, تحقیقات و فناوری اعلام نماید قابل انجام خواهد بود خواهشمند است  فرم  شماره 2  تکمیل شده  سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان  را در اسرع وقت به امور دانشجویی  قسمت وام تحویل  نمائید.