نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی مرتبط با موضوع کرونا

حمایت از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی مرتبط با موضوع کرونا


بدینوسیله به استحضار می‌رساند اعتبار طرح‌های نوع ششم (طرح حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌ها) که موضوع آن‌ها مرتبط با ویروس کرونا باشد تا ۴ برابر برای پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و۳ برابر برای رساله دکتری افزایش می‌یابد. این موضوع شامل موارد مبتنی بر کار در آزمایشگاه‌های تجربی است و شامل شبیه‌سازی، مدل‌سازی و کارهای غیر تجربی نمی‌شود.

شایان ذکر است تشخیص مرتبط بودن موضوع با معاون پژوهشی کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد.