نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارکنان پژوهشی در هفته چهارم مهرماه (۹۹/۰۷/۲۱ الی ۹۹/۰۷/۲۳)

حضور کارکنان پژوهشی در هفته چهارم مهرماه (۹۹/۰۷/۲۱ الی ۹۹/۰۷/۲۳)


بدینوسیله حضور کارکنان معاونت پژوهشی به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور دوشنبه ۹۹/۷/21:

و احد پژوهشی: خانم حسینی- واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: آقای طهرانی

حضور سه شنبه ۹۹/۷/22:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم نصرتی- واحد انفورماتیک: آقای طهرانی

حضور چهارشنبه ۹۹/۷/23:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی- واحد انفورماتیک: خانم نوروزی