نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته سوم بهمن

حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته سوم بهمن


باسلام و احترام،

بدینوسیله حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته سوم بهمن به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور شنبه 99/11/18:

واحد پژوهشی: خانم حسینی و خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم نصرتی  - واحد انفورماتیک:خانم مهندس نوروزی

حضور یکشنبه :99/11/19:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست و خانم غرقی - واحد کتابخانه: خانم نصرتی- واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور دوشنبه  99/11/20:

واحد پژوهشی: خانم حسینی ، خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور سه شنبه 99/11/21:

واحد پژوهشی: خانم غرقی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی