نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارشناسان واحد پژوهشی دانشکده در هفته چهام فروردین

حضور کارشناسان واحد پژوهشی دانشکده در هفته چهام فروردین


بدینوسیله حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته چهارم فروردین به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند و خانم حسینی - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور یکشنبه :۱۴۰۰/۱/۲۲:

واحد پژوهشی: خانم غرقی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: دورکاری- واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: دورکاری

حضور سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴:

واحد پژوهشی: خانم غرقی - واحد کتابخانه: خانم فلاح - انفورماتیک: دورکاری

حضور چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵:

واحد پژوهشی: خانم حسینی- واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک:خانم مهندس نوروزی