نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارشناسان واحد پژوهشی دانشکده در هفته دوم اردیبهشت سال 1400

حضور کارشناسان واحد پژوهشی دانشکده در هفته دوم اردیبهشت سال 1400


حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته دوم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند و خانم حسینی - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور یکشنبه :۱۴۰۰/۲/۱۲:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست و خانم غرقی - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳:

واحد پژوهشی: خانم حسینی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴:

تعطیل رسمی (شهادت حضرت علی (ع))

حضور چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵:

واحد پژوهشی: خانم غرقی و خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی