نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارشناسان واحد پژوهشی دانشکده در هفته اول اردیبهشت سال 1400

حضور کارشناسان واحد پژوهشی دانشکده در هفته اول اردیبهشت سال 1400


حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته اول اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور شنبه ۱۴۰۰/۲/۴:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور یکشنبه :۱۴۰۰/۲/۵:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست و خانم غرقی  و خانم عبدالوند- واحد کتابخانه: دورکاری- واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند و خانم حسینی - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۷:

واحد پژوهشی: خانم غرقی - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۸:

واحد پژوهشی: خانم حسینی- واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی