نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه معاون آموزشی با دانشجویان روشندل

جلسه معاون آموزشی با دانشجویان روشندل


 

جلسه معاون آموزشی با دانشجویان روشندل برگزار شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده (آقای دکتر پورکریمی) با دانشجویان روشندل جلسه ای در تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۹۸‬ ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل معاونت آموزشی دانشکده با هدف بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان روشندل برگزار شد. در این جلسه دانشجویان روشندل شامل: آقای ابراهیمی، آقای ایزدی، خانم شاه پورجانی، و خانم بهرام حضور داشتند.