نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دوره کهاد روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

جلسه دوره کهاد روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.


 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اولین جلسه" دوره کهاد روان شناسی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی" را در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۹۸‬ ساعت ۱۴ برگزار کرد. در این جلسه معاون آموزشی آقای دکتر پورکریمی و نماینده گروه آموزش و کودکان استثنایی (آقای دکتر ارجمندنیا)؛ مدیر گروه روان شناسی (آقای دکتر حاتمی) و رئیس آموزش خانم محمدی حضور داشتند و دروس دوره کهاد رشته روان شناسی مطرح و به تصویب رسید.