نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


 

نوع وام                                                            زمان درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

انواع وام های تحصیلی                                              از تاریخ 1/11/97 لغایت 28/11/97

انواع وام های شهریه                                                از تاریخ 1/11/97 لغایت 3/12/97

سایر وامها                                                             از تاریخ 1/11/97 لغایت 29/11/97

وام تحصیلی ویژه دکتری(صندوق یا بانک توسعه)            از تاریخ 1/11/97 لغایت 22/11/97

وام ضروری ویژه دکتری                                             از تاریخ 1/11/97 لغایت 5/12/97