نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمان بندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

جدول زمان بندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم ۹۸-۹۹


جدول زمان بندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

 

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان و پرتال صندوق رفاه دانشجویی

نوع وام

از تاریخ ۱۵/‏۱۱/‏۹۸‬ لغایت ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

انواع وام‌های تحصیلی

از تاریخ ۱۵/‏۱۱/‏۹۸‬ لغایت ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

سایر وام‌ها (ضروری، مسکن، ودیعه مسکن، زیارت، ازدواج)

از تاریخ ۱۵/‏۱۱/‏۹۸‬ لغایت ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

انواع وام شهریه

از تاریخ ۱۵/‏۱۱/‏۹۸‬ لغایت ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

وام ضروری ویژه دکتری

از تاریخ ۱۵/‏۱۱/‏۹۸‬ لغایت ۰۹/۰۴/۱۳۹۹

وام تحصیلی ویژه دکتری (توسعه و تعاون)

از تاریخ ۰۱/‏۰۲/‏۹۹‬ لغایت ۲۶/۲/۱۳۹۹

وام ویژه دکتری (صندوق)

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌

 

 جهت دریافت وام زیارت، افرادی که از طریق ستاد عتبات باید نسبت به ارائه معرفی نامه، عالیات مشرف می‌شوند ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت دانشجویی دانشکده و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور (پاسپورت) اقدام نمایند. برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند، ارائه فرم تقاضای وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور (پاسپورت) الزامی است