نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی و راهنمای برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹

جدول زمانبندی و راهنمای برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹


بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 1399-1400 می‌رساند، جهت انجام مصاحبه دکتری با هماهنگی نماینده گروه مربوطه به سامانه ELearning (با نشانی‌های مندرج در جدول زیر) مراجعه نمایند.

روز و تاریخ

ساعت شروع مصاحبه‌ها

دوشنبه 07/07/99

9:00

سه‌شنبه 08/07/99

9:00

 

 

نشانی راهنما

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students

نشانی نرم افزارهای مورد نیاز

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101

نشانی ورود به جلسه مصاحبه

گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش: اتاق های 4و 5 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر عالی)؛

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu3

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu4

گروه روش ها و برنامه های درسی و آموزشی: اطاق­های 5 و 6 (نماینده گروه: جناب آقای دکتر جوادی پور)

؛http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu5

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu6

گروه روان شناسی: اطاق­های 7 و 8 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر فیروزی)؛

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu7

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu8

گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره: اطاق­های 9 و 10 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر نقش)؛ 

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu9

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu10

گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی: اطاق­های 11 و 12 (نماینده و مدیر گروه: جناب آقای دکتر ارجمندنیا)

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu11

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu12

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی: اطاق­های 13 و 14 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر نارنجی ثانی).

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu13

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu14

سایر توضیحات

  1. زمان(روز و ساعت) برگزاری جلسات مصاحبه در گروه های واتس‌آپی که توسط گروه‌ها تشکیل می شود اطلاع رسانی خواهد شد؛
  2. تمام مدارک باید در سامانه بارگزاری و در اختیار گروه قرار گیرد و در صورت نیاز به اصل مدارک از طریق پست یا به صورت دستی به گروه تحویل داده شود؛
  3. در صورت وجود ابهام یا سوال با دفتر معاونت آموزشی دانشکده با شماره 88234735 یا 61117522 تماس بگیرید.