نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 98-97

جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 98-97


 

جدول زمانبندی  وام  های دانشجویی در نیمسال  اول 98-97

آخرین مهلت  ثبت درخواست  وام در  سامانه گلستان  برای دانشجویان

نوع وام

18/08/97

انواع وام تحصیلی

18/08/97

انواع  وام شهریه

22/08/97

سایر وام ها

04/09/97

وام تحصیلی  ویژه دکتری ( صندوق  با بانک صنتدوق رفاه )

05/09/97

وام ضروری  ویژه دکتری