نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی در نیمسال اول ۹۹-۹۸


جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

 

زمان ثبت درخواست وام در سامانه

انواع وام

ازتاریخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬ لغایت ۲۲/‏۰۹/‏۹۸

وام ضروری ویژه دکتری

ازتاریخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬ لغایت ۱۵/‏۰۹/‏۹۸

وام تحصیلی ویژه دکتری

ازتاریخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬ لغایت ۲۶/‏۰۸/‏۹۸

انواع وام‌های تحصیلی

ازتاریخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬ لغایت ۲۰/‏۰۸/‏۹۸

انواع وام‌های شهریه

اواخر ترم اعلام خواهد شد

وام تغذیه

ازتاریخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬ لغایت ۲۴/‏۰۸/‏۹۸

سایر وام‌ها (ضروری، مسکن، ودیعه مسکن، زیارت، ازدواج و)...