نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت وام شهریه برای کلیه متقاضیان

ثبت وام شهریه برای کلیه متقاضیان


 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که امکان ثبت وام شهریه برای کلیه متقاضیان چه شاغل باشند و نباشند، در سیستم صندوق رفاه فراهم شده است.