نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت الکترونیکی درخواست تصویب موضوع- تصویب پروپوزال- دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دفاع از رساله دکتری

ثبت الکترونیکی درخواست تصویب موضوع- تصویب پروپوزال- دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دفاع از رساله دکتری


به اطلاع می‌‌‌رساند از تاریخ 30 آبان‌ماه سال 1398 کلیه درخواست‌های دانشجویان در خصوص تصویب موضوع- تصویب پروپوزال- دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دفاع از رساله دکتری صرفاً به صورت فرآیندهای الکترونیکی در سامانه جامع آموزش انجام خواهد گرفت.

در صورت عدم ثبت الکترونیکی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها امکان ادامه روند تحصیل وجود نخواهد داشت.