نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تهیه پروپزال بدون نیاز به تصویب موضوع

تهیه پروپزال بدون نیاز به تصویب موضوع


موضوع پایان ­نامه کارشناسی ارشد

با موضوع ارزیابی درونی

(ویژه دانشجویان گروه­ های:1- مدیریت و برنامه ­ریزی آموزشی و 2- روش ها و برنامه های درسی و آموزشی)

 

براساس مصوبه جلسه شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 4/2/1398 دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت انتخاب پایان نامه با موضوع " ارزیابی درونی گروه آموزشی.......... دانشکده" می­ توانند به طور مستقیم(بدون نیاز به تصویب موضوع) نسبت به تهیه پروپزال اقدام نمایند.