نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید بازه زمان ارزشیابی دانشجویان

تمدید بازه زمان ارزشیابی دانشجویان


 

کلیه دانشجویان مقاطع مختلف شاغل به تحصیل می توانند از روز سه شنبه 97/10/11 لغایت جمعه 97/10/12 (یک روز قبل از شروع امتحانات) ارزشیابی نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد در نیمسال بعد و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری به هیچ وجه وجود نخواهند داشت.