نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

تمدید ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397


 

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع مختلف، از روز شنبه مورخ 11/‏03/‏98  لغایت روز چهارشنبه مورخ 24/‏03/‏98  به سامانه آموزش خود مراجعه و اقدام به ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان مشاهده نمرات و انتخاب واحد را نخواهند داشت.