نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از استادان بازنشسته دانشکده

تقدیر از استادان بازنشسته دانشکده


 

مراسم تقدیر از اعضای محترم هیات علمی که در سال 98 بازنشسته شده اند در خرداد ماه برگزار گردید.