نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصمیم دانشگاه در خصوص دروس پیش‌نیاز و هم‌نیاز

تصمیم دانشگاه در خصوص دروس پیش‌نیاز و هم‌نیاز


تصمیمات مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه در خصوص دروس پیش‌نیاز و هم‌نیار

با عنایت به نامه مدیرکل محترم خدمات آموزشی دانشگاه مبنی بر برگزاری حضوری برخی از دروس نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در شهریور ماه سال جاری و متعاقب آن تمدید ثبت نمرات حداکثر تا تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۹ به استحضار می‌رساند: بر اساس تقویم دانشگاهی شروع انتخاب واحد نیمسال 3991 از تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۹ می باشد که با توحه به عدم ثبت و تایید بسیاری از نمرات در سامانه جامع آموزش، دانشجویان در انتخاب واحد دچار مشکل خواهند شد. لذا با توجه به تعریف پیش نیاز/همنیاز کلیه دروس بر اساس آخرین برنامه درسی مصوب در سامانه جامع آموزش و در راستای نظارت بر نحوه انتخاب واحد پردیس/دانشکده ها همانند نیمسال های قبل، بنا به پیشنهاد این مدیریت و همکاری اداره کل خدمات آموزشی و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه، مقرر گردید:

با توجه به مصادف شدن دو روز اول انتخاب واحد نیمسال ۳۹۹۱ با تعطیلات رسمی و عدم حضور همکاران محترم پردیس / دانشکده ها، کلیه کنترل های مرتبط با پیش نیاز / ‏ هم نیاز دروس در بازه زمانی انتخاب واحد به صورت موقت غیر فعال شده تا دانشجویان بتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

قابل توجه کلیه دانشجویان

در زمان حذف و اضافه کنترل های مرتبط با پیش نیاز/هم نیاز مجدداً فعال و کلیه دانشجویان موظف به کنترل انتخاب واحد خود خواهند شد.