نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پرونده در بنیاد نخبگان

تشکیل پرونده در بنیاد نخبگان


اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

بدین وسیله به اطلاع افراد زیر می رساند بر اساس شیوه‌نامة «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»، برگزیدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در اولین سال شروع به تحصیل، بدون محاسبة امتیاز، می‌توانند از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند. با توجه به آنکه تعدادی از برگزیدگان تاکنون برای بهره‌مندی از تسهیلات مذکور تشکیل پرونده نداده‌اند، در صورت تمایل برای بهره‌مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ در سامانة اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir تشکیل پرونده داده و درخواست «بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی» را ثبت کنند.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

11

زهرا

رمضانی

0023641967

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

15

فاطمه

رستموندی آغمیونی

0023808225

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

22

فاطمه

باقری فرد

0024297720

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

23

حنانه

مسلم خانی

0024516112

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

36

نازنین

قاسمی

0820470112

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

38

مائده

مهجوری

1250579430

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

44

سیده بهار

شمس عالم

2283150086

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

47

علی

حاجیان

2500535606

کارشناسی

دانشگاه تهران

روانشناسی بالینی

51

سیده آمنه

موسوی لقمان

4040381696

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی