نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسویه حساب غیر حضوری با کتابخانه دانشکده

تسویه حساب غیر حضوری با کتابخانه دانشکده


احتراماً به اطلاع می‌رساند در دوران شیوع کرونا، کتابخانه دانشکده, تسویه حساب دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی را به صورت غیر حضوری طی مراحل زیر انجام می‌دهد:

۱- پس از تماس دانشجو با بخش امانت با شماره ۶۱۱۱۷۵۳۰ از میزان جریمه با خبر شده و برای واریز هزینه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۳۰۲۸۸۴۴۵ با شناسه واریز ۲۷۰۱۰۶۸۶۸۱۶۹ باید اقدام نماید.

۲-پس از واریز جریمه مجدداً با کتابخانه تماس گرفته شود.

۳- کتابدار پرداخت جریمه را درج و تسویه را انجام می‌دهد.