نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاثیر کرونا بر نظام آموزشی ( مجازی) 11 نیر ماه ساعت 10

تاثیر کرونا بر نظام آموزشی ( مجازی) 11 نیر ماه ساعت 10


تاثیر کرونا بر نظام آموزشی ( مجازی) 11 نیر ماه ساعت 10

 

 

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/corona-effect