نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی دانشجویان کارشناسی ورودی 97

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی دانشجویان کارشناسی ورودی 97


 
برگزاری کارگاه  مهارتهای زندگی از تاریخ ۳ آذر به ۱۷ آذر تغییر یافته است. 
کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۷ می بایست در دوره های برگزاری این  کارگاه ها شرکت نمایند.