نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه‌های تخصصی در آزمایشگاه شناختی دانشکده

برگزاری کارگاه‌های تخصصی در آزمایشگاه شناختی دانشکده


آزمایشگاه شناختی دانشکده درنظر دارد جهت آشناسازی دانشجویان با ابزارهای موجود در آزمایشگاه و گسترش فعالیت‌ها در این حوزه، اقدام به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه اموزش نحوه استفاده از این ابزار نماید.