نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهاردهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی در روزهای ۲۰و ۲۱ آبان ماه

برگزاری چهاردهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی در روزهای ۲۰و ۲۱ آبان ماه