نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجازی اولین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال ۱۳۹۹

برگزاری مجازی اولین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال ۱۳۹۹


اولین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی و از طریق سامانه وبینار دانشگاه تهران با حضور ریاست دانشکده، مدیران گروهای آموزشی، رئیس آموزش و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار و در مورد موضوعات مختلف آموزشی و تحصیلات تکمیلی تصمیم گیری های لازم انجام پذیرفت