نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کارگروه بازنگری رشته‌های دانشکده

برگزاری اولین جلسه کارگروه بازنگری رشته‌های دانشکده


 

اولین جلسه کارگروه بازنگری رشته‌های دانشکده با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (آقای دکتر پورکریمی) و نمایندگان گروه‌های آموزشی دانشکده متشکل از افراد زیر در تاریخ ۰۸/‏۰۳/‏۹۸ ساعت ۹:۳۰ در اتاق شورا برگزار شد. در این جلسه از آقای دکتر بازرگان جهت همفکری در خصوص دستاوردهای یادگیری (Learning Outcomes) دعوت به عمل آمده بود و ایشان ضمن ارائه تاریخچه‌ای از دستاوردهای یادگیری به ارائه نمونه‌ آن پرداختند. در پایان مقرر شد جلسه بعدی (۴ هفته بعد) تشکیل و گزارشی از شروع بازنگری توسط اعضاء ارائه شود.

نمایندگان گروه‌های آموزشی دانشکده در این جلسه عبارتند از:

۱) آقای دکتر ابیلی، آقای دکتر نادری و خانم دکتر نارنجی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

2) خانم دکتر سجادیه (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش)

3) آقای دکتر کشاورز، خانم دکتر نقش، خانم دکتر حاج حسینی و خانم دکتر شاهمرادی (گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره)

4) خانم دکتر نوفرستی و خانم دکتر طاهری فرد (گروه روان شناسی)

5) آقای دکتر جوادی پور، آقای دکتر مقدم زاده و آقای دکتر صالحی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

6)خانم دکترقاسم زاده ( گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثائی)