نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته چهارم اسفند

برنامه حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته چهارم اسفند


شنبه ۲۳/‏۱۲/‏۹۹

انفورماتیک آقای مهندس طهرانی - کتابخانه خانم فلاح -معاونت پژوهشی خانمها غرقی حق دوست و عبدالوند

یکشنبه ۲۴/‏۱۲/‏۹۹

انفورماتیک آقای مهندس طهرانی -کتابخانه خانمها فلاح ونصرتی -معاونت پژوهشی خانمها عبدالوند حقدوست وغرقی

دوشنبه ۲۵/‏۱۲/‏۹۹

انفورماتیک آقای مهندس طهرانی کتابخانه خانمها فلاح ونصرتی معاونت پژوهشی خانمها حق دوست وعبدالوند خانم غرقی دورکاری

سه شنبه ۲۶/‏۱۲/‏۹۹

انفورماتیک خانم مهندس نوروزی کتابخانه خانم نصرتی معاونت پژوهشی خانم عبدالوند دورکاری خانم غرقی خانم حق دوست مرخصی

چهارشنبه ۲۶/‏۱۲/‏۹۹

خانم مهندس نوروزی کتابخانه خانم نصرتی معاونت پژوهشی خانم حق دوست دورکاری خانم عبدالوندمرخصی خانم غرقی مرخصی