نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای مشورتی پیشکسوتان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

اولین جلسه شورای مشورتی پیشکسوتان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.


اولین جلسه شورای مشورتی پیشکسوتان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اولین جلسه" شورای مشورتی پیشکسوتان دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی" را در روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۱/‏۹۸‬ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار کرد. در این جلسه که ریاست دانشکده (خانم دکتر حجازی) و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (آقای دکتر پورکریمی) و همچنین اساتید محترم پیشکسوت آقایان: دکتر قاضی، دکتر افروز؛ دکتر میرکمالی؛ دکتر پروند؛ دکتر بازرگان؛ دکتر خانزاده و خانم ها: دکتر بازرگان و دکتر حجازی حضور داشتند رئیس دانشکده و معاون آموزشی ضمن خیر مقدم به حاضرین اهداف تشکیل شورا را مطرح و اعضا با استقبال از تشکیل این جلسه دیدگاه های خود را در خصوص مسائل و اولویت های مورد نظر جهت تعالی دانشکده مطرح کردند.