نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای مشورتی معاونین پیشین دانشکده

اولین جلسه شورای مشورتی معاونین پیشین دانشکده


 

اولین جلسه شورای مشورتی معاونین پیشین دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اولین جلسه" شورای مشورتی معاونین دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی" را در روز سه شنبه مورخ ۰۳/‏۰۲/‏۹۸‬ ساعت ۱/۳۰ تا ۳ برگزار کرد. معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (آقای دکتر پورکریمی) و همچنین اساتید محترم پیشکسوت آقای ان: دکترابیلی، دکتر میرکمالی؛ دکتر پروند؛ دکتر ارجمند نیا حضور داشتندمعاون آموزشی ضمن خیر مقدم به حاضرین اهداف تشکیل جلسه معاونین را مطرح و اعضا با استقبال از تشکیل این جلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل و اولویت‌های مورد نظر جهت تعالی دانشکده مطرح کردند.