نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و بهداشت روانی دانشجویی

اولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و بهداشت روانی دانشجویی


 

 اولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و بهداشت روانی دانشجویان با شعار «سلامت روان برای همه» توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کانون دانشجویی همیاران سلامت روان در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.