نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب آقای دکتر رضا زمانی به عنوان روان‌شناس برجستۀ بین‌المللی

انتخاب آقای دکتر رضا زمانی به عنوان روان‌شناس برجستۀ بین‌المللی


ضمن تبریک عید سعید غدیر به استحضار می‌رساند با کمال مسرت مطلع شدیم که جناب آقای دکتر رضا زمانی استاد محترم بازنشسته این دانشکده از طرف بخش ۵۲ انجمن روان‌شناسی آمریکا، به عنوان " روان‌شناس برجستۀ بین‌المللی" انتخاب شده و به تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ در همایش سالانه انجمن روان‌شناسی آمریکا این جایزه را دریافت نموده‌اند. شایان ذکر است، سالانه بخش ۵۲ انجمن روان‌شناسی آمریکا به دو نفر، یک روان‌شناس از ایالات متحدۀ آمریکا و یک نفر روان‌شناس غیر آمریکایی جایزه ارائه می‌دهد. دانشکدۀ روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران این موفقیت بسیار مهم را به جامعه روان‌شناسان کشور به ویژه جناب آقای دکتر رضا زمانی و ریاست محترم دانشگاه تهران تبریک عرض می‌نماید.