نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه مرکز نوآوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

افتتاحیه مرکز نوآوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی


به اطلاع می رساند: روز یکشنبه مورخ ۱۵/ ۰۱/ ۱۴۰۰‬ مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور معاونت محترم علمی و فناوری رئیس جمهور جناب آقای دکتر ستاری، رئیس محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی و رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جناب آقای دکتر زارعی در محل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران افتتاح شد. این مرکز با هدف حمایت از ایده های فناورانه در حوزه سلامت روان، علوم شناختی، علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی و همچنین ایجاد، توسعه و ارزیابی از زیست بوم های حوزه سلامت روان و آموزش با تاکید بر کسب و کارهای فناورانه، درصدد است تا زمینه های مناسب برای رشد و پرورش استعدادها و ایده های نوآورانه دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی را با هدف ارائه فرصت های برابر برای دستیابی عموم جامعه به خدمات روان شناسانه فراهم نماید.