نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه وام های دانشجویی

اطلاعیه وام های دانشجویی


دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند  وام های دانشجویی به جز وام تغذیه و وام تحصیلی ویژه دکتری نیمسال دوم ۹۸ /۹۹ تا تاریخ ۱۰/ ۲/ ۹۸ تمدید شد.