نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹


قابل توجه داوطلبان دوره دکتری استعداد درخشان سال 1400-1399

 

نشانی راهنما

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students

نشانی نرم افزارهای مورد نیاز

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101

نشانی ورود به جلسه مصاحبه

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu3 

الی 

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu14

عدد انتهای آدرس از 3 الی 14 متغیر می باشد

توضیح اطاق های مجازی

  1. گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش: اطاق­های 3 و 4 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر عالی)؛
  2. گروه روش ها و برنامه های درسی و آموزشی: اطاق­های 5 و 6 (نماینده گروه: جناب آقای دکتر جوادی پور)؛
  3. گروه روان شناسی: اطاق­های 7 و 8 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر فیروزی)؛
  4. گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره: اطاق­های 9 و 10 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر نقش)؛ 
  5. گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی: اطاق­های 11 و 12 (نماینده و مدیر گروه: جناب آقای دکتر ارجمندنیا)؛
  6. گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی: اطاق­های 13 و 14 (نماینده گروه: سرکار خانم دکتر نارنجی ثانی).

سایر توضیحات

  1. زمان(روز و ساعت) برگزاری جلسات مصاحبه در گروه های واتس آپی که توسط گروه ها تشکیل می شود اطلاع رسانی خواهد شد؛
  2. تمام مدارک باید در سامانه بارگزاری و در اختیار گروه قرار گیرد و در صورت نیاز به اصل مدارک از طریق پست یا به صورت دستی به گروه تحویل داده شود؛
  3. در صورت وجود ابهام یا سوال با دفتر معاونت آموزشی دانشکده با شماره 88234735 یا 61117522 تماس بگیرید.