نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مشمولین تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه مشمولین تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰


اطلاعیه مشمولین تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

به اطلاع می‌رساند با توجه به اعلام معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان؛ لیست اسامی مشمولین تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان مورخ 24 فروردین به شرح جدول زیر می باشند.

لازمبه ذکر است دانشجویان زیر در اسرع وقت با کارشناس رشته خود جهت تکمیل مدارک تماس حاصل نمایند.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

دانشگاه  محل تحصیل

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

توضیحات

1

محدثه

علامی

4311446292

دانشگاه تهران

کارشناسی

مجموعه روانشناسی

صرفاً نیم سال دوم

2

زهرا

نقوی

5020098272

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

صرفاً نیم سال دوم