نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه زمان مصاحبه غیرحضوری دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه زمان مصاحبه غیرحضوری دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰


اطلاعیه زمان مصاحبه غیرحضوری داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 99

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری سال تحصیلی 1399-1400 می‌رساند، جهت انجام مصاحبه دکتری طبق جدول زمان بندی ذیل به سامانه Elearning (Elearning.ut.ac.ir)مراجعه نمایند.

نام رشته

روز و تاریخ

ساعت

لینک جلسه

سنجش و اندازه گیری

شنبه 22/06/99

با نماینده گروه هماهنگ شود

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu5

آموزش عالی و مدیریت آموزشی

شنبه 22/06/99

با نماینده گروه هماهنگ شود

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu13

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

شنبه 22/06/99

با نماینده گروه هماهنگ شود

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu11

روانشناسی تربیتی

شنبه 22/06/99

با نماینده گروه هماهنگ شود

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu9

روانشناسی سلامت

دوشنبه24/06/99

با نماینده گروه هماهنگ شود

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu7