نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه راهنمای تقاضای تمدید مهلت نمرات (دوره کارشناسی) در سامانه جامع آموزش توسط استاد درس

اطلاعیه راهنمای تقاضای تمدید مهلت نمرات (دوره کارشناسی) در سامانه جامع آموزش توسط استاد درس


«اساتید جهت درج نمرات دوره کارشناسی ابتدا می‌بایست بر اساس این دستورالعمل تقاضای تمدید تا ۰۲/‏۰۶/‏۹۹‬ نمایند.‌‌‌‌‌‌‌»

فایل راهنما : PDF