نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دورکاری همکاران آموزش در تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ ‌‌‌‌

اطلاعیه دورکاری همکاران آموزش در تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ ‌‌‌‌


به اطلاع دانشجویان و مراجعین گرامی می رساند، همکارن آموزش دانشکده در روز شنبه مورخ 03/08/1399 دورکار می‌باشند جهت پیگیری امور به ایمیل همکاران مراجعه نمائید.

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

ایمیل

۱

آتوسا

 محمدی برنجه

Mohammadi_atosa@ut.ac.ir

۲

سهیلا

احمدخان بیگی

khanbaegi@ut.ac.ir

۳

مریم

اعجازی

m_ejazi@ut.ac.ir

۷

خدیجه

بابایی بنایی

khbabaei@ut.ac.ir

۸

الهه

حقانی

ehaghani@ut.ac.ir

۴

زهرا

عبهری

Zabhari1355@ut.ac.ir

۶

میترا

علی مددی

malimadadi@ut.ac.ir

۵

فاطمه

کمالپور

Kamalpoor07@ut.ac.ir

۹

عاطفه

مافی مدنی

a_madani62@ut.ac.ir

۱۰

مینا

نوروز آذر

norouzazar@ut.ac.ir

11

زهرا

رفیعی

Zrafie@ut.ac.ir

12

سمیه

مختاری

Mokhtari_59@ut.ac.ir

13

فریبا

عراقی

Faraghi@ut.ac.ir

14

جواد

پورکریمی

jpkarimi@ut.ac.ir