نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف بی اثر نمودن دروس مردودی

اطلاعیه حذف بی اثر نمودن دروس مردودی


                                                                             

به استحضار می رساند  با توجه به آئین نامه جدید، دانشجویان ورودی سال  1398 به بعد مجاز به بی اثر نمودن دروس مردودی نمی باشند.