نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود دوره دکتری سال ۹۸

اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود دوره دکتری سال ۹۸


قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دوره دکتری سال تحصیلی 99-1398

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام غیر حضوری

 

- صفحه اول و دوم شناسنامه (در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه)

- کارت ملی (پشت و رو)

- دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی ارشد که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد قید شده باشد (نامه معرفی به نظام وظیفه برای افراد مشمول مورد قبول می‌باشد.)

- فرم مخصوص معدل مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام آزمون، دانشجوی سال آخر بوده و تا تاریخ ثبت نام الکترونیکی موفق به دریافت مدرک تحصیلی خود نشده‌اند و تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۸ فارغ التحصیل می‌شوند، لازم است همان فرم را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند.

توضیح: دانش آموختگان کارشناسی ارشد قبل از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۷ موظف هستند گواهی موقت فارغ التحصیلی یا دانشنامه خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

- حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده، ویژه شاغلین در مؤسسات و دوایر دولتی.

- مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده از معافیت تحصیلی) یا از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان یا اصفهان

- مدرک معتبر سطح ۳ (تأیید شده توسط حوزه‌های علمیه قم و خراسان) برای فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، پذیرفته شده در گروه علوم انسانی با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر ۳۱/۶/۱۳۹۸

- کارت پایان خدمت هوشمند یا کارت هوشمند معافیت دائم (پزشکی، کفالت و …) / دفترچه اعزام به خدمت مهلت دار / نامه یا مجوز مربوط برای متعهدین خدمت در سازمان‌ها / سایر موارد مربوط به افراد ذکور (در سن مسئولیت شامل موارد مندرج دردفترچه شماره ۱ سازمان سنجش)

- مدرک معتبر زبان عمومی دکتری.

- فرم تعهدنامه ادامه تحصیل به طور تمام وقت و انتخاب زبان عمومی.

- مدرک / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (با استفاده از سهمیه ایثارگری / بدون استفاده از سهمیه ایثارگری)

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری

پذیرفته شدگان محترم باید اصل مدارک بارگذاری شده را جهت تطبیق، در روز ثبت نام حضوری به دانشکده همراه داشته و مدارک مشروحه در ذیل را جهت تشکیل پرونده ارائه نمایند:

-(*) دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی ارشد که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد قید شده باشد (نامه معرفی به نظام وظیفه برای افراد مشمول مورد قبول می‌باشد.)

- فرم مخصوص معدل مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام آزمون، دانشجوی سال آخر بوده و تا تاریخ ثبت نام الکترونیکی موفق به دریافت مدرک تحصیلی خود نشده‌اند و تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۸ فارغ التحصیل می‌شوند، لازم است همان فرم را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند.

توضیح: دانش آموختگان کارشناسی ارشد قبل از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۷ موظف هستند گواهی موقت فارغ التحصیلی یا دانشنامه خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

- حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده، ویژه شاغلین در مؤسسات و دوایر دولتی.

- مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده از معافیت تحصیلی) یا از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان یا اصفهان

- مدرک معتبر سطح ۳ (تأیید شده توسط حوزه‌های علمیه قم و خراسان) برای فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، پذیرفته شده در گروه علوم انسانی با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر ۳۱/۶/۱۳۹۸

-تصویر کارت پایان خدمت هوشمند یا کارت هوشمند معافیت دائم (پزشکی، کفالت و …) / دفترچه اعزام به خدمت مهلت دار / نامه یا مجوز مربوط برای متعهدین خدمت در سازمان‌ها / سایر موارد مربوط به افراد ذکور (در سن مسئولیت شامل موارد مندرج دردفترچه شماره ۱ سازمان سنجش)

- مدرک معتبر زبان عمومی دکتری.

- فرم انتخاب زبان عمومی.

- مدرک / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (با استفاده از سهمیه ایثارگری / بدون استفاده از سهمیه ایثارگری)

*- توضیح : پذیرفته شدگانی که اصل دانشنامه را دریافت کرده اند هنگام ثبت نام حضوری موظف هستند تصویر برابر اصل شده آن ( توسط دفترخانه یا دانشگاه صادرکننده مدرک ) را ارائه دهند.