نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال قراردادهای بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال قراردادهای بنیاد ملی نخبگان


به اطلاع می‌رساند پیرو دستورالعمل ابالغ شده از سوی معاونت محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان و با توجه به عدم حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی، مهلت تکمیل و ارسال قراردادهای آموزشیاری / همکاری‌های علمی اجرایی / فنیاری و گواهی انجام کار دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.