نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید زمان درخواست‌های کمک‌هزینه دستیاری نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه تمدید زمان درخواست‌های کمک‌هزینه دستیاری نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


اطلاعیه تمدید زمان درخواست‌های کمک‌هزینه دستیاری نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه و بهار طبیعت، با توجه به اعلام معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان به استحضار می‌رساند:

 

۱- مهلت انجام تمامی فرایندهای مربوط به ثبت درخواست‌های کمک‌هزینه دستیاری نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شامل ثبت درخواست توسط دانشجو، تأیید درخواست توسط استاد راهبر و دانشگاه و ارسال درخواست‌ها به بنیاد نخبگان استان تهران، تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

۲- مهلت ثبت گزارش‌های مرحله اول، دوم، سوم و چهارم درخواست دستیاری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ترتیب تا پایان اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و دانشگاه‌ها نیز لازم است تا پایان شهریور ۱۴۰۰ درخواست‌های تأیید شده را به بنیاد نخبگان استان تهران ارسال کنند.

۳- مهلت ثبت درخواست و ارسال مستندات راتبه دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ توسط دانشگاه‌ها، تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، تمدیدشد.

۴- دو فایل مربوط به مشمولین جهت استحضار پیوست می‌باشد..

مشمولین_بنیاد_14_فروردین

مشمولین_بنیاد10_فروردین